• :
  • :

Vải thiều đầu vụ mất giá

Những ngày này, thủ phủ vải thiều của Bắc Giang đang vào vụ thu hoạch. Trái với kỳ vọng của người dân, vải năm nay mới đầu vụ, nhưng đang rơi vào cảnh mất giá.