• :
  • :

Kỷ niệm 91 năm ngày Truyền thống Công tác Dân vận (15/10/1930 - 15/10/2021): Điểm sáng trong công tác dân vận Thị xã Cửa Lò

Hòa vào hoạt động dân vận chung của tỉnh Nghệ An, công tác Dân vận ở Thị xã Cửa Lò trong thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực; hệ thống dân vận của địa phương đã chủ động tham mưu cấp ủy lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác dân vận của Đảng; ...