• :
  • :

Chương trình truyền hình COP26

Chương trình truyền hình “COP26” được lấy theo tên gọi của Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (lần thứ 26), các nội dung của chương trình sẽ xoay quanh các hoạt động của hội nghị COP26, các cam kết cũng như đưa ra các phương hướng để khắc ...

Tự hào dân tộc cùng “Vinh quang Tổ quốc Việt Nam”

Ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” khi cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp bước vào giai đoạn quyết liệt, trước vận mệnh đất nước đang ở tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Lời kêu gọi có ý nghĩa sâu sắc trong việc ...