• :
  • :

Tài khoản chứng khoán mở mới giảm mạnh trong tháng 7

Việc số tài khoản mở mới trong tháng 7 giảm mạnh có thể đến từ việc dịch Covid-19 bùng phát mạnh, khiến nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội, qua đó ảnh hưởng tới quá trình mở tài khoản chứng khoán. Bên cạnh đó, số tài khoản mở mới đã duy trì ...

Ngân hàng tiềm ẩn rủi ro 'cuộc chơi' trái phiếu

Tính chung nửa đầu 2021, các doanh nghiệp BĐS phát hành 92,3 nghìn tỷ đồng trái phiếu với lãi suất bình quân là 10,36%/năm. Các ngân hàng và CTCK đã mua 37,3 nghìn tỷ đồng trái phiếu BĐS (chiếm 40,4%). Tiền ngân hàng đổ nhiều vào đầu tư trái phiếu ...