• :
  • :

PVcomBank tăng trưởng 238% so với cùng kỳ năm trước

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank), ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt kết quả vượt trội trong 9 tháng năm 2022 với tỷ lệ tăng trưởng 238%. Tổng tài sản đạt hơn 202.000 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ 2021.