• :
  • :

Vietnam Airlines thiếu nhân lực

Ông Lê Hồng Hà - Tổng Giám đốc Vietnam Airlines - cho biết thách thức lớn nhất với hãng hiện tại là thiếu nguồn nhân lực. Điều này xảy ra trong 2-3 năm trở lại đây, đặc biệt sau khoảng thời gian COVID-19.

TNS Holdings đổi tên thành ROX Key Holdings

Ngày 27/02/2024, Công ty Cổ phần TNS Holdings (Mã CK: TN1) chính thức công bố thông tin chuyển đổi thương hiệu thành Công ty Cổ phần ROX Key Holdings (ROX Key). Việc chuyển đổi thương hiệu mang theo câu chuyện mới được kỳ vọng sẽ đưa ROX ...