• :
  • :

Airbus bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới tại Việt Nam

Ngày 25/10, Airbus công bố chính thức bổ nhiệm bà Hoàng Tri Mai đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc của Airbus tại Việt Nam. Trên cương vị này, bà sẽ phụ trách giám sát tất cả các hoạt động của Airbus tại Việt Nam, bao gồm hỗ trợ kinh doanh cũng như quản ...

SCG chính thức giao dịch trên HNX từ ngày 25/10

Ngày 25/10/2021, CTCP Xây dựng SCG sẽ chính thức giao dịch cổ phiếu SCG trên sàn HNX. Cụ thể, 85 triệu cổ phiếu SCG sẽ chính thức giao dịch trên sàn HNX từ ngày 25/10/2021 với giá tham chiếu là 58.100 đồng/cp, tương đương quy mô vốn hoá tại thời ...