• :
  • :

Founder Trà Tâm Lan - "Kỳ nữ" Tây Ninh: 60 tuổi khởi nghiệp, 70 tuổi tham gia kinh tế tuần hoàn, 73 tuổi xây nhà máy 100 tỷ đồng

"Càng già, càng dẻo, càng dai" chính là câu mô tả chính xác nhất về bà Võ Thị Lấn – Nhà sáng lập Trà Tâm Lan. Bà khởi nghiệp năm 60 tuổi, khi mà 10 đứa con đã tự chủ độc lập và bà “không còn việc gì để làm”. Năm 70 tuổi, bà bắt đầu nuôi trùn quế và ...