• :
  • :

Founder Edubox đi dạy đầu tư chứng khoán, gom 1 tỷ đồng lập công ty "Uber gia sư", Shark Bình bảo đây là mô hình đốt tiền "còn non và xanh" nhưng Shark Link vẫn đầu tư

Shark Bình đưa ra lời khuyên Startups nên đứng trên vai người khổng lồ, đứng trong hệ sinh thái nào đó: "Hai con đường khác nhau mà bạn cần phải lựa chọn… Khi Growth Hack thành công thì công ty sẽ đủ mạnh để deal với các nhà đầu tư nước ngoài với ...

Shark Việt: "Muốn giúp đỡ ai thì phải suy nghĩ kỹ, từ bi phải kèm theo trí tuệ; khi mình đã đưa tiền giúp cho ai rồi thì coi như đi không trở về..."

"Nếu mình nợ người ta, nhất định mình sẽ phải trả; còn nếu người ta nợ mình thì chắc chắn người ta sẽ trả mình nay mai. Nay mai mà không trả được thì kiếp sau người ta trả. Kiếp sau người ta không trả thì nhiều kiếp sau người ta trả", shark Việt nói.