• :
  • :

Chương trình truyền hình COP26

Chương trình truyền hình “COP26” được lấy theo tên gọi của Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (lần thứ 26), các nội dung của chương trình sẽ xoay quanh các hoạt động của hội nghị COP26, các cam kết cũng như đưa ra các phương hướng để khắc ...