• :
  • :

Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng: Hà Tĩnh vận dụng sáng tạo, triển khai có hiệu quả các chủ trương lớn của Đảng

Sáng 16/4, tại tỉnh Hà Tĩnh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về tổng kết 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh ...

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng kiểm tra công tác cải tạo chung cư cũ: Hoàn thành di dời hộ dân khỏi khu vực nguy hiểm trong tháng 4/2024

Sáng 16/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng dẫn dầu Đoàn kiểm tra tiến độ thi công Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá và công tác cải tạo chung cư cũ trên địa bàn quận Ba Đình.