• :
  • :

Việt Nam xuất siêu hơn 6,5 tỷ USD trong 9 tháng

Theo Tổng cục Hải quan, trong 9 tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt gần 290 tỷ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm ngoái, đưa cán cân thương mại trở lại xuất siêu đạt hơn 6,5 tỷ USD sau một thời gian nhập siêu do ảnh hưởng của ...