• :
  • :

Độc đáo chợ Tết Sài Thành

Muốn mua lá dong thì đến chợ Ông Tạ, muốn “thấy” Tết sớm thì ra chợ Lớn (chợ Bình Tây) hay mua hoa cúng Tết thì về chợ hoa Hồ Thị Kỷ…