• :
  • :

Diện mạo mới của khu đô thị phía Tây quận Bắc Từ Liêm

Trong thời gian gần đây, quận Bắc Từ Liêm ghi nhận sự thay đổi lớn về cơ sở hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội, sự đồng bộ, hiện đại trong quy hoạch của các dự án mới. Với sự trỗi dậy vượt bậc, các khu đô thị mới phía Tây quận Bắc Từ Liêm dự đoán sẽ ...