• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hà Nội ban hành Quy chế làm việc của Ban Cán sự đảng UBND thành phố

Quy chế làm việc của Ban Cán sự đảng UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 5 chương, 12 điều, quy định rõ vị trí, chức năng; cơ cấu, tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể Ban Cán sự đảng và cá nhân thành viên; nguyên tắc, chế độ làm việc; mối quan hệ công tác...

Ban Cán sự đảng UBND thành phố Hà Nội là tổ chức Đảng do Ban Thường vụ Thành ủy thành lập, chịu sự chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy; có chức năng lãnh đạo, chỉ đạo UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố, các Phó Chủ tịch UBND thành phố và một số giám đốc các sở thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật, tuân thủ Cương lĩnh, đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, kết luận của Đảng; chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy về những đề xuất và quyết định của mình.

phiên họp tập thể UBND TP thường kỳ tháng 8/2022

Phiên họp tập thể UBND TP thường kỳ tháng 8/2022

Đây là quy định về vị trí, chức năng trong Quy chế làm việc của Ban Cán sự đảng UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 được ban hành theo Quyết định số 3006-QĐ/TU ngày 9/8/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Quyết định do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng ký ban hành.

Quy chế làm việc của Ban Cán sự đảng UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 5 chương, 12 điều, quy định rõ vị trí, chức năng; cơ cấu, tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể Ban Cán sự đảng và cá nhân thành viên; nguyên tắc, chế độ làm việc; mối quan hệ công tác...

Ban Cán sự đảng UBND thành phố có Chủ tịch UBND thành phố làm Bí thư; một Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Phó Bí thư. Các Ủy viên Ban Cán sự đảng UBND thành phố là các Phó Chủ tịch, Giám đốc Sở Nội vụ và Chánh Văn phòng UBND thành phố.

Đáng chú ý, Ban Cán sự đảng UBND thành phố có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố, các Phó Chủ tịch UBND thành phố và một số giám đốc sở quán triệt, cụ thể hóa Cương lĩnh, đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy, của Ban Cán sự đảng thành các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện theo quy định pháp luật. Đồng thời, Ban Cán sự đảng UBND thành phố lãnh đạo việc xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình công tác, kiểm tra, thanh tra, giám sát về chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực được phân công...

Ban Cán sự đảng UBND thành phố họp định kỳ hai tuần/lần, họp chuyên đề và đột xuất theo yêu cầu, nhiệm vụ bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến. Trường hợp cần thiết và đột xuất không tổ chức họp thì Bí thư Ban Cán sự đảng chỉ đạo Văn phòng UBND thành phố gửi xin ý kiến các thành viên Ban Cán sự đảng bằng văn bản giấy hoặc văn bản điện tử theo đúng quy định.

Quy chế làm việc mới thay thế Quy chế làm việc được ban hành kèm theo Quyết định số 8569-QĐ/TU ngày 31/3/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết