• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh là Trưởng ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia TP Hà Nội

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3510/QĐ-UBND về việc kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025.

Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh

Theo quyết định, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh là Trưởng ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Các thành viên khác tiếp tục tham gia Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 1783/QĐ-UBND ngày 27/5/2022 của UBND thành phố Hà Nội.

Ban Chỉ đạo giúp UBND thành phố chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc liên quan đến quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội; Tổ chức xây dựng kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn 5 năm và hằng năm theo quy định. Cùng với đó, giúp UBND thành phố quyết định các chủ trương, cơ chế, chính sách trong việc thực hiện các dự án, hạng mục thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia; Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá hoạt động của các đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định đơn vị, cá nhân thuộc Sở giúp việc Ban Chỉ đạo quản lý, tổng hợp chung các chương trình mục tiêu quốc gia theo nhiệm vụ do Trưởng ban Chỉ đạo phân công và theo quy định của Luật Đầu tư công.

Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội có trách nhiệm giúp việc Ban Chỉ đạo và trực tiếp giúp việc Giám đốc Sở NN&PTNT (Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo) quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định đơn vị, cá nhân thuộc Sở giúp việc Ban Chỉ đạo và trực tiếp giúp việc Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo) quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Trưởng ban Dân tộc thành phố Hà Nội quyết định đơn vị, cá nhân thuộc Ban giúp việc Ban Chỉ đạo và trực tiếp giúp việc Trưởng ban Dân tộc thành phố (Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo) quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết