• :
  • :
Biển Đông lại sắp hứng bão

Biển Đông lại sắp hứng bão

Áp thấp nhiệt đới ở phía đông Philippines khả năng mạnh thành bão, sau đó di chuyển vào Biển Đông với sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10.