• :
  • :
Sáng 28/7, Hà Nội lại ô nhiễm không khí nghiêm trọng

Sáng 28/7, Hà Nội lại ô nhiễm không khí nghiêm trọng

Sáng 28/7, chất lượng không khí tại Hà Nội lại ô nhiễm nghiêm trọng, hầu hết các điểm đo được ở Hà Nội lên đến ngưỡng tím (ngưỡng rất xấu – có hại cho sức khỏe tất cả mọi người) và ngưỡng đỏ (ngưỡng xấu – có hại cho tất cả mọi người).