• :
  • :

CEO "siêu" doanh nghiệp 500.000 tỷ: Tham vọng trở thành đại diện Việt Nam cạnh tranh với các tập đoàn công nghệ Mỹ, Trung, Ấn mang tiền về nước

Chia sẻ tại buổi livestream sáng ngày 15/6, ông Nguyễn Vũ Quốc Anh, CEO CTCP Tập đoàn Đầu tư Công nghệ Tự động toàn cầu (Auto Investment Group) đã chia sẻ rất nhiều tham vọng lớn với nhiều thuật ngữ như "nhân bản 5.0", "công nghệ kinh doanh tự ...