• :
  • :
Mua sắm an toàn mùa dịch Covid-19

Mua sắm an toàn mùa dịch Covid-19

Trước tình hình căng thằng của dịch Covid-19, người dân được khuyến cáo nên ở nhà càng nhiều càng tốt. Vậy làm thế nào để bảo vệ bản thân trong trường hợp bắt buộc ra ngoài để mua sắm nhu yếu phẩm?