• :
  • :
Hàng Việt trước FTAs: Giữ vững “sân nhà”

Hàng Việt trước FTAs: Giữ vững “sân nhà”

Các hiệp định thương mại tự do (FTA) có hiệu lực đã và đang mở ra cơ hội lớn cho hàng Việt xuất khẩu ra nước ngoài. Tuy nhiên, hàng Việt cũng phải đối mặt không ít thách thức khi phải cạnh tranh sòng phẳng với hàng nhập ngoại.