• :
  • :
Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm tham gia CPTPP

Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm tham gia CPTPP

Đề cập đến khả năng Anh tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ, Việt Nam với tư cách là nước thành viên của CPTPP sẵn sàng chia sẻ thông tin cũng như kinh ...