• :
  • :

Thu hút FDI: Nắm bắt cơ hội mới

Vốn đầu tư vào Việt Nam vẫn tăng nhẹ, song đã có tín hiệu về sự sụt giảm sức hấp dẫn với nhà đầu tư nước ngoài. Liệu đã cần điều chỉnh giải pháp thu hút đầu tư nước ngoài?