• :
  • :
Triển lãm “Họa sĩ chung tay đẩy lùi Covid”

Triển lãm “Họa sĩ chung tay đẩy lùi Covid”

Từ ngày 23 - 25/3, nhóm Viet Art Exchange tổ chức triển lãm và đấu giá trực tuyến các tác phẩm nghệ thuật nhằm ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19 theo lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.