|
  • :
  • :

Dịch vụ kỹ thuật dầu khí: Hành trình vươn xa

Trong suốt chiều dài lịch sử phát triển, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã xây dựng và phát triển lĩnh vực dịch vụ đồng bộ các loại hình như thiết kế, đóng mới, bảo dưỡng, sửa chữa giàn khoan và các phương tiện nổi; dịch vụ khoan; vận ...