|
  • :
  • :

Nâng cấp canh tác với NPK Cà Mau

Tư duy canh tác hiện đại đã tạo cơ duyên chú Âu Văn Hùng tại Tam Nông, Đồng Tháp gắn bó với dòng sản phẩm NPK Cà Mau cao cấp của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, HOSE: DCM).