• :
  • :
Tin mới
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Máy bay đã thả được lương thực xuống xã Phước Lộc tiếp tế cho người dân
Thời tiết tốt lên, chuyến bay đầu tiên đã được thực hiện để đưa lương thực đến cho người dân ở xã Phước Lộc bị chia cắt nhiều ngày qua