• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nỗ lực cao nhất trong thu ngân sách “chặng nước rút”

Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên thu ngân sách giảm so với cùng kỳ những năm gần đây. Tổng thu cân đối ngân sách 11 tháng ước đạt hơn 1.260 nghìn tỷ đồng, mới đạt 83,4% dự toán. Trong tháng cuối năm này, Bộ Tài chính tiếp tục nỗ lực phấn đấu để đạt cao nhất dự toán được giao.

Chính phủ đã có nhiều chính sách hỗ trợ miễn, giảm, giãn thuế cho doanh nghiệp.
Chính phủ đã có nhiều chính sách hỗ trợ miễn, giảm, giãn thuế cho doanh nghiệp.

Hụt thu, vẫn bảo đảm cân đối ngân sách

Cùng kỳ năm 2019 có mức tăng trưởng kinh tế khả quan, thu ngân sách nhà nước (NSNN) đạt 97,5% dự toán; năm 2018 đạt xấp xỉ 93%..., trong bối cảnh hết sức khó khăn của năm nay, kết quả thu ngân sách đạt hơn 83% dự toán của cả năm có thể nói là khá tích cực, thể hiện nỗ lực rất lớn từ phía các cơ quan thu.

Theo Bộ Tài chính, tổng thu NSNN tháng 11 ước đạt 108,94 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 11 tháng năm 2020 ước đạt 1.260,9 nghìn tỷ đồng, bằng 83,4% dự toán, giảm 7,8% so cùng kỳ năm 2019. Mặc dù nguồn thu ngân sách hụt giảm, song nhờ chủ động trong điều hành nên cân đối ngân sách trung ương và ngân sách của các địa phương vẫn được đảm bảo. Trong đó: thu ngân sách trung ương đạt 77,4% dự toán, thu ngân sách địa phương đạt 91,1% dự toán.

Đã chi gần 18 nghìn tỷ đồng hỗ trợ người dân và phòng, chống dịch Covid-19

Theo Bộ Tài chính, đến nay, Ngân sách nhà nước đã chi khoảng 17,9 nghìn tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; ngân sách trung ương đã sử dụng hơn 4,54 nghìn tỷ đồng dự phòng để chi khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt và dịch tả lợn Châu Phi (trong đó: hỗ trợ 9 tỉnh miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão, lũ và 11 tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả mưa đá, dông lốc, lũ quét, sạt lở đất tổng số tiền 1,63 nghìn tỷ đồng). Bên cạnh đó, đã thực hiện xuất cấp gần 32,95 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để cứu trợ, cứu đói cho nhân dân, khắc phục hậu quả thiên tai và giáp hạt đầu năm.

 

Cụ thể, thu nội địa tháng 11 ước đạt 89,2 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 11 tháng ước đạt 1.067 nghìn tỷ đồng, bằng 84,4% dự toán, giảm 4% so với cùng kỳ năm 2019.

Thu từ dầu thô tháng 11 ước đạt 1,9 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 11 tháng ước đạt 31,5 nghìn tỷ đồng, bằng 89,5% dự toán, giảm 38,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 11 ước đạt 17,8 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 11 tháng ước đạt 161,5 nghìn tỷ đồng, bằng 77,6% dự toán, giảm 19,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Tổng chi NSNN tháng 11 ước đạt 124,1 nghìn tỷ đồng, đáp ứng các nhiệm vụ chi phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn. Luỹ kế chi NSNN 11 tháng đạt 1.369,6 nghìn tỷ đồng, bằng 78,4% dự toán, trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 71,4% dự toán.

Số thu ngân sách trong năm 2020 đã phản ánh rõ những khó khăn của doanh nghiệp và tác động của các chính sách miễn, giảm thuế, phí. Trong đó, một số địa phương có số thu lớn, có điều tiết về ngân sách trung ương số thu cũng đạt thấp so với cùng kỳ các năm trước.

Tiếp tục triệt để tiết kiệm chi

Để thu đúng, thu đủ về ngân sách, bên cạnh việc triển khai các giải pháp hỗ trợ miễn, giảm, giãn thuế cho doanh nghiệp, các cơ quan thuế, hải quan đã tăng cường quản lý thu, chống thất thu, chuyển giá.

Trong 11 tháng năm 2020, các cơ quan quản lý thu ngân sách đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, qua đó phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm. Trong đó, cơ quan Thuế đã thực hiện khoảng 65,35 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra thuế tại doanh nghiệp, đạt 70,7% kế hoạch năm 2020; kiểm tra khoảng 568,4 nghìn hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp, kiến nghị xử lý thu vào ngân sách và giảm lỗ gần 55,84 nghìn tỷ đồng, trong đó thu vào NSNN 15,87 nghìn tỷ đồng (số đã thu được vào NSNN 8.495 tỷ đồng). Đồng thời, xử lý thu hồi 25,5 nghìn tỷ đồng thuế nợ đọng từ năm trước chuyển sang.

Cơ quan Hải quan đã thực hiện 1.644 cuộc thanh tra, kiểm tra (trong đó có 1.395 cuộc kiểm tra sau thông quan), kiến nghị xử lý thu vào NSNN 1.072 tỷ đồng (đã thu nộp 1.033 tỷ đồng).

Thu nội địa tăng nhanh, đạt trên 84% tổng thu ngân sách

Tỷ trọng thu nội địa tăng dần, đến năm 2020, dự kiến thu nội địa đạt trên 84% tổng thu ngân sách nhà nước, đạt kế hoạch là 84 - 85% theo Nghị quyết số 25/2016/QH14 của Quốc hội; tính chung cả giai đoạn 2016 - 2020, thu nội địa chiếm tỷ trọng 81,6% tổng thu ngân sách nhà nước (giai đoạn 2006 - 2010 và giai đoạn 2011 - 2015 tương ứng là 59,5% và 68,7%) đã góp phần bù đắp xu hướng giảm thu từ dầu thô và thu từ thuế xuất, nhập khẩu. Mức độ phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài và vào nguồn tài nguyên, khoáng sản giảm đáng kể (tỷ trọng thu dầu thô và thu cân đối xuất, nhập khẩu giảm từ khoảng 30% xuống khoảng 17,8% giai đoạn 2016 - 2020).

 

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, để đánh giá đầy đủ, toàn diện thu NSNN cả năm 2020, Bộ Tài chính đã rà soát, làm việc rất kỹ với các địa phương, trên cơ sở dự kiến tăng trưởng GDP 2 - 3% (so với kế hoạch 6,8%), ước thu NSNN năm nay giảm khoảng 190 nghìn tỷ đồng (12,5%) so với dự toán. Trong bối cảnh đó, vẫn phải tăng chi phòng chống thiên tai, dịch bệnh và hỗ trợ thêm về an sinh xã hội.

Trong điều kiện thu NSNN giảm, một số khoản chi phát sinh tăng lớn, nên để đảm bảo cân đối NSNN, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, yêu cầu đặt ra là phải tiếp tục triệt để tiết kiệm chi. Chính phủ đã kiên quyết cắt tối thiểu 70% công tác phí trong nước, nước ngoài, tiết kiệm thêm 10% kinh phí thường xuyên ngoài lương và các khoản tiết kiệm khác, với số tiền tiết kiệm được khoảng 17,4 nghìn tỷ đồng.

Đánh giá chung năm 2020, việc triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và NSNN chịu tác động nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19, thiên tai, dịch bệnh, nhưng nhờ dư địa tài khóa chúng ta tích lũy được qua 4 năm 2016 - 2019 do thực hiện tái cơ cấu lại NSNN, quản lý an toàn nợ công nên vẫn đảm bảo được yêu cầu chi tiêu cho các nhiệm vụ quan trọng, kể cả các nhiệm vụ cấp bách phát sinh do thiên tai, dịch bệnh, cho quốc phòng an ninh và đảm bảo nguồn cho đầu tư phát triển theo dự toán năm 2020. Đây là yếu tố quan trọng để kích cầu trong nước, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế trong trung và dài hạn.

Quy mô thu ngân sách nhiệm kỳ vượt mục tiêu đề ra

Nhiệm kỳ 2016 - 2020, Bộ Tài chính đã tích cực triển khai quyết liệt các giải pháp về thu ngân sách nhà nước; tổ chức thực hiện tốt Luật Ngân sách Nhà nước, các luật thuế mới ban hành và nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước theo nghị quyết của Quốc hội; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, kiểm tra sau thông quan; đẩy mạnh các giải pháp chống chuyển giá, hạn chế nợ đọng thuế, xử lý nghiêm các trường hợp trốn thuế, kê khai không trung thực về các khoản phải nộp ngân sách nhà nước.

Quy mô thu ngân sách nhà nước được cải thiện, bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt khoảng 24,5%GDP (giai đoạn 2011 - 2015 là 23,6% GDP), vượt mục tiêu đề ra tại Nghị quyết 25/2016/QH14 của Quốc hội (23,5% GDP) và Nghị quyết số 07- NQ/TW của Bộ Chính trị (20 - 21% GDP); gấp 1,58 lần so với giai đoạn 2011 - 2015 (hơn 3 lần giai đoạn 2006 - 2010).

Minh Anh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết