• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lập báo cáo tài chính nhà nước tại Hà Nam: Bài học kinh nghiệm từ xử lý khó khăn, vướng mắc

Báo cáo tài chính nhà nước năm 2019 sẽ được trình Chính phủ để báo cáo Quốc hội vào kỳ họp tháng 5/2021. Các địa phương đang gấp rút hoàn thành báo cáo. Tại Hà Nam, Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh năm 2019 đã cơ bản hoàn thành và đã được gửi đến UBND tỉnh theo đúng quy định.

Cán bộ Kho bạc nhà nước đang rà soát số liệu thu, chi ngân sách trên hệ thống mạng. Ảnh: H.T
Cán bộ Kho bạc nhà nước đang rà soát số liệu thu, chi ngân sách trên hệ thống mạng. Ảnh: H.T

Xây dựng tài liệu chi tiết

Ông Trần Quang Nguyên - Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hà Nam cho biết, việc lập Báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN) trong năm đầu triển khai (năm 2019 lập BCTCNN cho năm 2018) gặp nhiều khó khăn vì đây là nhiệm vụ mới và khó. Hơn nữa, việc tổng hợp, phân tích đánh giá tình hình tài chính của cán bộ KBNN chưa sâu, trong khi số lượng đơn vị dự toán cấp I rất lớn (do UBND cấp huyện phân bổ dự toán trực tiếp đến từng đơn vị sử dụng ngân sách). Đồng thời, các đơn vị được giao quản lý các quỹ tài chính ngoài ngân sách có số dư lớn như: Quỹ phát triển đất, Quỹ vì người nghèo, Quỹ phòng chống thiên tai…

Để những khó khăn, vướng mắc này không lặp lại trong việc lập BCTCNN cho năm 2019, KBNN Hà Nam đã hình thành một bộ tài liệu về BCTCNN tỉnh năm 2019 trình UBND tỉnh để báo cáo HĐND tỉnh theo quy định.

Ngoài 4 báo cáo theo quy định của BCTCNN, bộ tài liệu đã giải thích một số vấn đề mang tính nguyên lý, pháp lý về BCTCNN. Theo đó, đối với báo cáo tình hình tài chính nhà nước tỉnh, từ việc nêu số tuyệt đối và phân tích số tương đối trong tổng số tài sản theo từng cơ cấu tài sản, KBNN Hà Nam đã phân tích chi tiết về quy mô, tỷ trọng các loại tài sản, tính chắc chắn của tài sản và cơ cấu nguồn hình thành cũng như hình thái thể hiện tài sản nhà nước của tỉnh.

Đối với báo cáo kết quả hoạt động tài chính nhà nước, KBNN Hà Nam cũng chỉ ra sự cân bằng giữa doanh thu và chi phí trong từng kỳ kế toán của khu vực nhà nước, trong đó tập trung vào hoạt động thu, chi thuộc ngân sách nhà nước (NSNN) và các hoạt động ngoài NSNN của các đơn vị thuộc khu vực nhà nước… Đồng thời, KBNN Hà Nam cũng kiến nghị một số nội dung cơ bản như: Đẩy nhanh phương án cổ phần hóa để đảm bảo hiệu quả hơn hoạt động của doanh nghiệp nhà nước tỉnh; nuôi dưỡng, đa dạng hóa các nguồn thu ngoài thuế, nhất là các khoản thu phí của đơn vị sự nghiệp; tiếp tục tăng cường các giải pháp đẩy nhanh việc giải ngân vốn đầu tư công, giảm mạnh tỷ lệ vốn xây dựng cơ bản dở dang…

Bằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng và thực hiện hiệu quả các giải pháp đưa ra, đến nay, BCTCNN năm 2019 của tỉnh đã cơ bản hoàn thành và đã được KBNN Hà Nam gửi đến UBND tỉnh theo đúng quy định, đảm bảo tiến độ và thời gian.

Nhóm giải pháp về quy trình nghiệp vụ

Mặc dù đạt được một số kết quả ban đầu trong việc lập BCTCNN, nhưng ở khía cạnh là KBNN địa phương, KBNN Hà Nam cũng đưa ra một số khó khăn trước mắt trong việc lập BCTCNN như sự chưa đầy đủ, chính xác về số liệu nên còn phải xác nhận và chỉnh sửa nhiều trong quá trình tổng hợp. Hay như một số hạn chế của ứng dụng, nhất là các tiện ích, yêu cầu cho việc tra cứu các sai sót hoặc nguồn gốc dữ liệu đầu vào theo yêu cầu của việc tổng hợp…

Do đó, để việc lập BCTCNN gặp thuận lợi trong những năm tiếp theo, KBNN Hà Nam đã đưa ra một số nhóm giải pháp về quy trình nghiệp vụ.

Cụ thể, KBNN Hà Nam kiến nghị cần hình thành các phân tích chuyên sâu về BCTCNN tỉnh, trong đó tập trung vào các nội dung, chỉ tiêu số liệu mà UBND, HĐND quan tâm theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan; hoặc các nội dung tài chính có liên quan đến nghị quyết hàng năm của HĐND về công tác giám sát tài chính ngân sách trên địa bàn…

Bên cạnh đó, BCTCNN của tỉnh cần bổ sung các yếu tố đầu vào như: Theo dõi số liệu phải thu khác (ngoài thuế); số liệu tài sản đất đai là cơ sở hạ tầng đã hình thành nhưng chưa thực hiện đấu giá quyền sử dụng; dự phòng rủi ro đầu tư vốn nhà nước, dự phòng phải thu khó đòi (như nợ đọng thuế)…

Đồng thời, đối với báo cáo tình hình tài chính nhà nước tỉnh, KBNN Hà Nam cũng kiến nghị nên kết cấu lại thành 2 phần là tài sản và nguồn hình thành (thay vì 3 phần như hiện nay). Ngoài ra, báo cáo kết quả hoạt động tài chính nhà nước nên tách bạch, chi tiết số liệu giữa đơn vị sự nghiệp và đơn vị quản lý nhà nước để giúp cho việc theo dõi và phân tích được nhất quán theo các yêu cầu quản lý tài chính khác nhau giữa 2 loại hình này.

Tăng cường đào tạo việc lập báo cáo tài chính nhà nước

Kho bạc nhà nước (KBNN) Hà Nam đưa ra nhóm giải pháp về tuyên truyền, đào tạo việc lập báo cáo tài chính nhà nước. Theo đó, KBNN Hà Nam kiến nghị KBNN chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính tăng cường các hình thức đào tạo về báo cáo tài chính nhà nước hoặc chế độ kế toán khu vực nhà nước với nội dung phù hợp; bổ sung các tài liệu đào tạo “offline” như video clip để hỗ trợ cho việc tự đào tạo tại KBNN tuyến dưới.

Vân Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết